Om Historiskan

Historiskan är en modern och genusmedveten historietidning som sätter kvinnorna i fokus. Här varvas kvinnohistoriska milstolpar och berömda begivenheter med mindre bekanta, men icke desto mindre viktiga, personer och händelser.

Sedan december 2015 har Historiskan utkommit med fyra välmatade nummer per år.

Målet med Historiskan är att skapa en tidning som överraskar och inspirerar sina läsare, en tidning som i varje nummer erbjuder mångfaldsperspektiv, intersektionalitet och en stor geografisk och tidsmässig spridning – och som förhoppningsvis kan bidra till att kvinnorna blir mer synliga i vår gemensamma historieskrivning.

Det finns också en ambition att skapa ett nätverk kring tidningen som breddar bilden av vad historieförmedling kan vara. Ett helhetskoncept som inkluderar webbshop, bokcirkel, sociala medier, föreläsningar, events med mera.

 

Men Historiskan är mer än så. Den representerar också det att våga gå sin egen väg, tro på sin egen förmåga och arbeta med något man brinner för. Bakom Historiskan står det oberoende förlaget Systerskapet AB som drivs av journalisten Eva Bonde.

INSTAGRAM
Följ Historiskan på Instagram